Novogradnja stanovanjske hiše v Savljah

Zaključena gradnja stanovanjske hiše na ključ v Savljah.

Gradnja individualne hiše

V okolici Škofje Loke smo pričeli z gradnjo kleti za enostanovanjsko montažno hišo. Zaradi neugodne geomehanske sestave tal in visoke talne vode se je izvedba kesonske hidroizoalcije izkazala za upravičeno. Poleg bele kadi se je pod talno ploščo izvedla hidroizoilacija Preprufe, na vertikalne površine pa hidroizolacija Bithuthene. Za vgradnjo obeh je izšolano naše podjetje.

Klasična gradnja garaže

V Ljubljani pod Golovcem smo pričeli z gradnjo garaže. Po izkopu smo izvedli armirano betonske temelje, obodne stene pozidali z betonskimi bloki in izdelali vertikalne betonske potresne vezi. Ploščo smo opažili in izvedli v naklonu. Ko bo beton plošče dovoljeval bomo z deli nadaljevali - izvedli bomo hidroizolacijo, zasip in drenažo na zunanji strani objekta ter omete ter estrihe na notranji strani objekta.

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo