Block [content-mast-top] not found!

Obnova VD Hrastje 4

Na objektu Hrastje v Ljubljani se je zaradi napak in dotrajanosti hidroizolacije investitor VO-KA odločil za sanacijo hidroizolacije. Objekt smo odkopali, odstranili obstoječo hidroizolacijo na plošči - stropu objekta ter pripravili površino z brušenjem cementnega glena ter slabo sprijetih delov betona, malte,.... Betonsko površino bomo ustrezno sanirali z mikroarmirano sanacijsko reparaturno malto Koster NC ter prednamazom Koster Polysil TG. Sanacijo hidroizolacije bomo izvedli z Koster Deuxan 2K.