Izvajamo profesionalno sanacijo večjih objektov za preskbro z vodo, čistilnih naprav, šprinkler postaj, separatorjev ter ostalih z vodo povezanih sistemov in ostalih betonskih površin. Zagotavljamo kvalitetno izvedbo utrditev površine s premazom, sanacije betonov, zaustavitev aktivnih vdorov vode, tesnjenje vlažnih površin ter izvedbo hladnega hidroizolacijskega premaza.

Certificirana znanja pridobivamo preko partnerskega podjetja Köster. Nekaj izpostavljenih referenc:


Obnova VD Hrastje 4

Na objektu Hrastje v Ljubljani se je zaradi napak in dotrajanosti hidroizolacije investitor VO-KA odločil za sanacijo hidroizolacije. Objekt smo odkopali, odstranili obstoječo hidroizolacijo na plošči - stropu objekta ter pripravili površino z brušenjem cementnega glena ter slabo sprijetih delov betona, malte,.... Betonsko površino bomo ustrezno sanirali z mikroarmirano sanacijsko reparaturno malto Koster NC ter prednamazom Koster Polysil TG. Sanacijo hidroizolacije bomo izvedli z Koster Deuxan 2K.

Usedalnik za čiščenje vode

V sodelovanju s podjetjem Arba plus d.o.o. smo na čistilni napravi Črnuče vgradili Emšerjev usedalnik - separator. Emšerjev usedalnik imenujemo tudi Imhoffov usedalnik ali dvoetažni usedalnik in služi za čiščenje odpadnih vod. S pomočjo Emšerjevega usedalnika bomo v naravo odvajali čistejšo odpadno vodo.

Sanacija šprinkler postaje

Izvedli smo sanacijo korita šprinkler postaje za zadrževanje viška vode, skozi katerega je pronicala voda. Izvedla se je sanacija hidroizolacije z hidroizolacijskimi materiali proizvajalca Koster.

Izvedena dela in material porabljen za sanacijo:

Sanacija vodohrama

Kvaliteta prevladuje. To potrjujejo mnoge zadovoljne stranke, ki jih ima KÖSTER po celem svetu. Sanacija in hidroizolacija zunanjih betonskih površin vodnega zajetja - vodohram.

  • čiščenje betonske površine
  • utrditev površine s premazom Polysil TG 500
  • sanacija betonov z Köster NC sanacijsko malto
  • zaustavitev aktivnih vdorov vode s KD 2 prahom
  • tesnjenje vlažnih površin s Köster NB1
  • izvedba hladnega hidroizolacijskega premaza s Köster Deuxan 2K -ojačitev stikov in robov s Köster KBE Tekočo folijo

Referenčna objava http://www.koster.si

Vas z napisanim nismo prepričali?
Naj strokovnost dokažemo v živo